Category: Information

Livet som handlet kvinde

De kvinder, vi møder i arbejdet, er meget forskellige. De har vidt forskellige baggrunde, og der er store variationer i deres livsforløb. Nogle troede de skulle op og deltage i uddannelseskurser og derefter finde arbejde, nogle troede de skulle op og gifte sig med danske mænd i reelle forhold og nogle vidste, de skulle i

Menneskehandel i globalt perspektiv

Indholdsfortegnelse: Side Kort fortalt: Menneskehandel i globalt perspektiv 1 Kvindehandel: Hvorfor findes dette fænomen? 2 Myter om skyld og uskyld: Handlede kvinder i prostitution 3 Hvad kan man gøre? Legalisering eller kriminalisering? 4 Internationale tiltag i bekæmpelsen af handel med kvinder; FN og EU. Kort fortalt: Menneskehandel i globalt perspektiv • 4 millioner mennesker er

Definition på kvindehandel

  Kvindehandel kan kort defineres som det at modtage, overføre eller holde en kvinde tilbage ved brug af magtanvendelse, udnyttelse af sårbar stilling eller mod betaling med det formål at udnytte vedkommende til prostitution eller andre former for seksuel udnyttelse. Ikke alle udenlandske kvinder i prostitution er ofre for kvindehandel. Derfor taler man om, at