Livet som handlet kvinde

De kvinder, vi møder i arbejdet, er meget forskellige. De har vidt forskellige baggrunde, og der er store variationer i deres livsforløb. Nogle troede de skulle op og deltage i uddannelseskurser og derefter finde arbejde, nogle troede de skulle op og gifte sig med danske mænd i reelle forhold og nogle vidste, de skulle i prostitution, men troede de selv kunne bestemme hvordan og hvor meget.

Fælles for kvinderne er, at de:
• altid er fra udlandet, især Østeuropa, Asien, Sydamerika og Afrika
• altid er udnyttet af bagmænd
• som regel er mellem 18-35 år
• lever et hårdt og ulykkeligt liv
• er i krise over deres situation og deres fremtid
• har været udsat for vold og voldtægt
• har en fiktiv gæld til bagmænd som truede med horrible repressalier, hvis kvinderne ikke blev i prostitution indtil denne var tilbagebetalt
• har næsten ingen penge
• har ingen sikkerhed eller beskyttelse mod bagmænd, hvis de bliver hjemsendt

Du kan læse om enten Lisa eller Majas historie.