Biopejs vs. brændeovn

Brændeovne og pejs er meget populære i Danmark. Men de er ikke uproblematiske. Den største ulempe når du brænder træ, er røgudviklingen. Selv om nye brændeovne er imponerende gode til at mindske røgudvikling, er der stadig røg. Ude på landet er det ikke et problem, men det er det i tætbefolkede byområder.
Al røg indeholder mikropartikler som er sundhedsskadelige ved indånding. Det hjælper i denne sammenhæng ikke, at træ er en vedvarende og CO2 neutral energikilde. Man har beregnet at mikropartikler fra brændeovne er ansvarlige for op til 250 for tidlige dødsfald pr år i Danmark.

Mange kommuner overvejer derfor totalforbud af brændeovne. I mange europæiske storbyer har der længe været totalforbud mod brændeovne. I Danmark er det stadig tilladt, men mange kommuner leger med tanken om totalforbud.
Vi skal i hvert fald regne med at reglerne omkring brændeovne kan blive langt skrappere endnu. Med en biopejs kan du få åben ild indendørs, uden de ulemper der følger med en brændepejs.

Biopejse spreder varme og hygge, på den rene måde

Er du en af de mange folk der altid har drømt om en pejs i stuen, uden at have mulighed for det, så er løsningen her: en bioetanol pejs indendørs .
Men en biopejs får du al den hygge og varme du elsker ved en pejs, uden du skal have dårlig samvittighed. Det er en fuldstændig ren og moderne version af pejsen. Ilden fra en biopejs er lige så levende og underholdende som den i en brændeovn. Derfor skal den også behandles med passende respekt og omhu. Du må aldrig glemme at det er åben ild du har inde i din stue.
Der findes mange forskellige modeller og størrelser af biopejse: små og mellemstore fritstående, vægmodeller, indbyggede pejse og nedhængte pejse. Fælles for dem er, at de alle bruger bioetanol som brændsel.
Bioetanol er den samme slags biobrændsel der også tilsættes benzin for en renere forbrænding. Den bioetanol du bruger i din pejs er 96% ren alkohol. De 4 resterende procent er vand. Den kaldes for biobrændsel fordi bioetanol bliver fremstillet af 100% biologiske råstoffer. Det gælder sådan set for al alkohol. Alkohol er et affaldsprodukt ved forgæring af sukker og stivelse.
Når du forbrænder bioetanol, dannes der hverken giftige gasser eller mikropartikler. Bioetanol forbrænder helt røgfri. Det eneste forbrændingsprodukt er CO2.

Er det så ikke dårligt for klimaet når det producerer CO2?

Nej, det er det ikke. Selv om der findes kritik angående det bæredygtige ved den nuværende produktionsmetode for bioetanol, så er det stadig en velvarende energikilde. Når vi producerer varme, kommer vi ikke udenom at det udleder CO2. På den ene eller anden måde.
Den CO2 en biopejs udleder, bliver imidlertid samlet op igen, næste gang der dyrkes afgrøder til bioetanol. Det sker indenfor et enkelt år. Og sådan fortsætter det i en lukket cirkel. På den måde er en biopejs CO2 neutral.
Sammenligner man fyringsolie med det, så tager det mange millioner år før den CO2 oliefyret udleder i dag igen kan blive indfanget.
Derfor kan du have en helt ren klimasamvittighed, når du forbrænder bioetanol i en biopejs.