Majas historie

Handlet til prostitution I juli 2004 blev 19-årige Maja og hendes jævnaldrende veninde solgt til prostitution. Maja og veninden blev af bagmænd tvunget til at forlade deres hjemby i Litauen og sendt til Danmark, hvor de blev installeret på et bordel.

På bordellet var der andre baltiske kvinder i samme situation. Her skulle Maja og de andre kvinder stå til rådighed for mænd døgnet rundt, for at tjene penge til bagmændene. Straks efter ankomsten til Danmark blev Maja voldtaget af en af bagmændene, og det skulle vise sig at voldtægt, mishandling og trusler var hverdag for kvinderne på bordellet.

Da Maja havde været på bordellet en måned, lykkedes det to af de andre baltiske kvinder at stikke af. Bagmændene, som var bange for at Maja og de andre kvinder skulle få samme ide, truede Maja med en pistol og sagde at de ville slå hende ihjel, hvis hun også stak af. De ville finde hende, sagde de, også selvom hun skulle nå tilbage til Litauen.

De to kvinder der formåede at stikke af fra bordellet henvendte sig til politiet som kom og hentede Maja. Politiet henviste Maja til RSK, og i august 2004 var Maja i RSKs krisecenter i fem dage. Her blev hun blandt andet informeret om mulighederne for at få kontakt med organisationer, der kunne hjælpe hende i hjemlandet. Hun afslog, og ville i stedet tage direkte hjem til sin landsby.

Handlet igen Det gik imidlertid ikke som Maja havde håbet. Da hun landede i lufthavnen stod en af bagmændene og ventede på hende. Han tvang hende med sig og holdt hende fanget mens han arrangerede at få Maja sendt til et bordel i Tyskland.

Efter fire uger i fangenskab i Litauen befandt Maja sig på et bordel i Tyskland. Her var hverdagen meget lig den Maja havde oplevet i Danmark. Hun skulle stå til rådighed for købere døgnet rundt, og hun blev jævnligt udsat for vold og misbrug. En dag blev volden så grov at bordellets telefonpasser kontaktede politiet. Tysk politi satte Maja i forbindelse med en lokal NGO, og herfra kontaktede Maja RSK. Det tyske politi ville gerne have Maja til at vidne i sagen mod bordelejeren, men han nåede at flygte inden sagen kom for retten.

Da Maja tog kontakt til RSK efter sin anholdelse i Tyskland, var det muligt at få hende til Danmark hvor hun kunne vidne i sagen mod bagmændene fra bordellet. To af de tiltalte blev med Majas vidneforklaring dømt for organiseret kvindehandel og rufferi.

Majas baggrund og vej ind i prostitution Maja kommer fra en baggrund præget af fattigdom, alkoholisme og svigt.

Da hun var seks år gammel forlod moderen familien, og Maja og hendes to søskende var overladt til en alkoholiseret far. Som 16-årig blev Maja voldtaget af familiens nabo. Voldtægten resulterede i at Maja blev gravid, og hun fødte en søn som straks efter fødslen blev fjernet af myndighederne og anbragt på børnehjem.

Indtil hun blev handlet til Danmark og Tyskland boede Maja på en kostskole, og hun havde regelmæssig kontakt med sin søn på børnehjemmet.

Det var på skolen at Maja som syttenårig stiftede bekendtskab med prostitution første gang. Nogle af de andre elever på skolen fandt ud af at de kunne udnytte Maja. De introducerede hende til mænd, som havde sex med hende, og det gik i starten ikke op for Maja at de faktisk solgte hende. Hun troede mændene var romantisk interesserede i hende, og hun ville gerne giftes og have en familie. En veninde, hvis kæreste var alfons, tog i skoleferier Maja med til de større provinsbyer i nærheden. De boede hos venindens kæreste som de betalte husleje til, og som fungerede som deres alfons. Det var elever fra kostskolen som arrangerede salget af Maja til prostitution – først i Danmark, så Tyskland.

Majas fremtid Efter retssagen i Danmark blev Maja udvist af Danmark sendt hjem. I lufthavnen blev hun hentet af IOM (International Organisation for Migration), for at undgå at hun igen skulle blive taget af bagmændene. RSK formidlede kontakt til en litauisk NGO som driver et krisecenter for handlede kvinder. De har hjulpet Maja og støttet hende i at vidne i en litauisk retssag om menneskehandel, og de sørger for at hun af sikkerhedsmæssige grunde jævnligt bliver flyttet. Indtil retssagerne i Danmark og Litauen er afsluttet er det svært for Maja at komme videre i sit liv, at færdiggøre sin uddannelse og genoptage kontakten til sit barn.