Krisecenter

Reden-STOP Kvindehandel har et krisecenter for kvinder, der er ofre for kvindehandel. Det er et tilbud om at komme væk fra prostitutionsmiljøet, alfonser og bagmænd.

I krisecentret hjælper vi kvinderne med akutte behov via rådgivning og menneskelig omsorg i perioden, før de bliver sendt hjem.

Krisecentret ligger på en hemmelig adresse uden for prostitutionsmiljøet. Her får kvinderne beskyttelse, rådgivning om sundhed, sociale og juridiske rettigheder. Reden-STOP Kvindehandel kan for eksempel hjælpe med adgang til hospitalsbehandling og akut krisehjælp.

Hvis kvinderne ønsker det, kan vi desuden tage kontakt til hjælpeorganisationer i hjemlandet og bidrage til en sikker modtagelse i lufthavnen, når de rejser hjem. Der er ingen mulighed for, at kvinderne kan opnå fast ophold i Danmark.

Handlingsplan mod kvindehandel
I 2002 lancerede det danske folketing en handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel, som fokuserer på forebyggelse og beskyttelse af ofre for kvindehandel. En del af de sociale initiativer i regeringens handlingsplan udføres af Reden-STOP Kvindehandel. Handlingsplanen indebærer, at kvinder, der er ofre for kvindehandel, får adgang til krisecentret hos Reden-STOP Kvindehandel i 15 dage.

Hvad sker der med kvinderne bagefter?
Når kvinderne forlader krisecentret sendes de ofte tilbage til deres hjemland, fordi de er udvist af Danmark pga. illegalt ophold eller illegalt arbejde. Reden-STOP Kvindehandel forsøger at holde telefonisk kontakt med kvinderne for at rådgive og støtte dem over telefonen. Bagmændene får ofte fat i kvinderne igen, enten i lufthavnen eller gennem deres gamle kontakter. Mange kvinder ryger ud i prostitution igen, fordi de ikke har noget reelt alternativ.